nadine-primeau-l5Mjl9qH8VU-unsplash.jpg

Koplopers gezocht voor CoP Duurzame Voeding

Wij zoeken nog 8 zorgorganisaties voor een CoP ‘duurzame voeding in de zorg’, begeleid door Stichting Eten+Welzijn, MVO Nederland en Nevi. Er wordt hierbinnen gewerkt aan vijf thema’s:

 • Inkoop

 • Productie & reststromen

 • Bedrijfsvoering

 • Assortimentskeuze

 • Organisatie, medewerkers & gasten

 

 

De Community of Practice

Binnen de Community of Practice worden vijf bijeenkomsten georganiseerd. Hierin onderzoeken de deelnemers de 5 verschillende thema’s, maken deze meetbaar en vertalen ze naar concrete criteria en ambitieniveaus voor hun eigen organisatie.

Tijdens de bijeenkomsten is er ruimte voor kennisdeling, kennisuitwisseling, het doorgronden van good practices en het doorlopen van ‘lessons learned’. De bijeenkomsten kunnen zowel online als offline plaatsvinden.
 

Wat levert het op?
We ontwikkelden een instrument dat bestaat uit criteria op de relevante aspecten van duurzame voeding in de zorg. Dit kan gehanteerd worden als middel voor nulmetingen, monitoring, benchmark, verbeterplannen, trainingsdoeleinden en aanbestedingscriteria’s.

Wij zoeken nog 8 deelnemende zorgorganisaties vanuit een divers profiel:

 • care, cure en GGZ

 • kleinschalig, regionaal en academisch

 • eigen keuken en via leverancier

 

Praktisch

 • Looptijd: januari 2022 - mei 2022

 • Voor wie:

  • 1 hoofddeelnemer per organisatie (eindverantwoordelijke voedingsbeleid)

  • Per criterium kan 1 specialist per organisatie aansluiten (inkoop, kwaliteit, keukenchef, etc.)

 • Tijdsinvestering:

  • 5 maal 1 dagdeel (om de vier weken een bijeenkomst)

  • tijd voor interne uitwerking en afstemming

 • Kosten: deze 1e CoP wordt gesubsidieerd door het Ministerie van VWS; er zijn dus geen kosten aan verbonden

 • Bereidheid om te fungeren als ambassadeur in communicatievormen en bij een vervolg

 

Meer informatie of aanmelden

Wil je meer weten? Mail naar duurzamezorg@etenwelzijn.nl.

Aanmelden kan via deze link.

 

Ben je ketenpartij maar geen zorgorganisatie maar wil je toch een bijdrage leveren? Neem dan even contact op via duurzamezorg@etenwelzijn.nl.

Achtergrond

Het programma Green deal duurzame zorg (PDZ) streeft naar de verduurzaming van o.a. de voedselketen van zorginstellingen. Daarom ontwikkelden een aantal koplopers zoals het RadboudUMC en zorgorganisatie de Zellingen, en andere relevante ketenpartijen (waaronder Intrakoop en Milieuplatform zorg), een praktisch toepasbaar instrument ter bevordering van duurzame voeding in de zorg. Hiervoor wordt, in opdracht van het ministerie VWS, een Community of Practice opgericht, begeleid door de partners Stichting Eten+Welzijn, MVO Nederland en Nevi.


“Onder duurzame voeding wordt voeding verstaan die zoveel mogelijk lokaal is geproduceerd, weinig (disposable) verpakkingsmateriaal nodig heeft, weinig verspilling tot gevolg heeft, een zo laag mogelijke milieu-impact heeft en bijdraagt aan een gezond voedingspatroon.”

oie_transparent (3).png