top of page
Gezondheidshuis.png

Eerst betrokkenheid dan implementatie

urgentie.png
cover_wat_eten_we_morgen_small.png

Rapport Wat eten we morgen? 

Hoe stimuleren we de consumptie van gezonde voeding 
SIGN

Van Ziekenhuis naar Gezondheidshuis

 

De basisopdracht die de zorg heeft, is ons gezond maken en gezond houden. De rol van voeding daarbij is heel groot, ook in het ziekenhuis. Op het moment dat een patiënt goed doorvoed het ziekenhuis binnenkomt, zal hij veel sneller herstellen en minder complicaties hebben. En een goed voedingspatroon na een behandeling draagt weer bij aan herstel. Dus juist in de zorg zie je het belang van voeding en leefstijl scherp terug. Daarom is het urgent dat de zorg leiderschap toont en stappen zet.

Doel programma 'Gezondheidshuis'

Het doel is om maaltijden in zorginstellingen te verbeteren en gezonde leefstijl ook op de werkvloer te faciliteren. We starten door professionals in de zorg de waarde van groente en fruit te laten ervaren en invullen. Vervolgens gaan we aan de hand van bewezen interventies aan de slag om het eigen restaurant en verkoopunits te laten aansluiten bij de opgehaalde behoeften en wensen. Zo worden medewerkers ambassadeurs en ervaringsdeskundig als ze met patiënten en cliënten aan de slag gaan.

Het programma Gezondheidshuis is een concrete toepassing van de Green Deal duurzame zorg en het Preventieakkoord. Het begint bij de eigen werkomgeving van de zorgprofessionals.

Voeding heeft de potentie om een belangrijke bijdrage te leveren aan gezondheid, welzijn en klimaat en verlaging van de vraag naar en de kosten in de Zorg

 

Wat levert het op

 • Bedrijfsrestaurant en verkoopunits mét gezondheidswinst en gezonde businesscase

 • Betrokkenheid en gedragsverandering bij eigen medewerkers en bezoekers

 • Mogelijk maken van een positieve leefstijl gebaseerd op voldoende beweging, ontspanning en gezond & duurzaam eten, binnen de eigen werkomgeving

 • Goed voorbeeld doet goed volgen: de zorg geeft het voorbeeld

 

Betrokkenheid en Bewustzijn door Online Dialoog

In de eerste ronde vragen we alle deelnemers om te reageren op drie hoofdonderwerpen (Bewegen-Ontspannen-Voeding). Vervolgens bundelden we de antwoorden in groepjes van 20 en koppelden ze terug aan de respondenten. Op die manier kan men leren van de antwoorden van andere deelnemers, reflecteren en hun opinie aanpassen.  Met zogenaamde ‘tekst-Mining’ algoritmes worden clusters gemaakt van vergelijkbare reacties. Op deze manier hebben we waardevolle kwalitatieve en kwantitatieve informatie kunnen verzamelen.

Aanpak

Als we dan toch ons voedsel- en voedingsbeleid duurzaam moeten veranderen, kan het dan ook eenvoudiger, menselijker en goedkoper? Dat kan!

 • na corona

 • Doorlooptijd: 1 jaar – 4 fases

 • Samenwerking binnen 3 Actieleernetwerken

 • Gebaseerd op collectieve intelligentie en betrokkenheid eigen professionals

 • Veerkrachtmodel: vanuit online dialoog naar gestructureerde implementatie

 • Inzet bewezen interventies

Kosten

 • € 35.000-

  • 50% projectsubsidie min LNV

  • 25% zorgorganisatie

  • 25% cateraar (of eigen beheer) 

Meer info?

Neem vrijblijvend contact op met Rudi Crabbé, 06-22188015 of mail naar vraag@etenwelzijn.nl

bottom of page