top of page

Het GroeiLemniscaat: samen leren en experimenteren in de praktijk 

Binnen drie maanden heeft een zorginstelling meer aandacht voor eten en welzijn als het Groeilemniscaat wordt toegepast, blijkt uit onderzoek van het Louis Bolk Instituut. Het Groeilemniscaat is een trainingsmethode van Stichting Eten+Welzijn, gebaseerd op team-based learning principes, om medewerkers in de zorg te begeleiden. Zorgmedewerkers leren hoe je balans kunt zoeken tussen de wensen van de individuele bewoner/patiënt en de professionele verantwoordelijkheid. Ze werken binnen deze methode met op maat gesneden, direct toepasbare oplossingen en behandelen stap voor stap praktijkproblemen. Zo leert het zorgteam samen en neemt het samen besluiten.

Hoe werkt het?

Door gefaseerd te werk te gaan binnen één thema worden veranderingen echt doorleefd, geïmplementeerd en geborgd. Hiermee bereiken we een continu leerproces en worden mensen zich meer bewust van een thema als ‘eten en welzijn’. En van welke invloed de teamleden hierop kunnen uitoefenen in hun eigen werkomgeving. Gezamenlijk maakt het team afspraken om te zorgen voor duurzame implementatie.

                                Afbeelding: Het Groei Lemniscaat © Eten+Welzijn

Vanuit realistische praktijksituaties onderzoeken zorgprofessionals hoe je op verschillende manieren met bepaalde situaties om kunt gaan. Wat doe je bijvoorbeeld als mevrouw Jansen niet goed eet? Welke vragen stel je aan wie en wat doe je met je team? Welke kennis heb je nodig om bepaalde besluiten te kunnen nemen? Stapsgewijs neemt de module je mee zodat je interactief leert en de opgedane kennis kunt toepassen in de échte praktijk.

 

VOORBEELD PRAKTIJKSIMULATIES: DUIK HIER IN DE VERHALEN!

Om de implementatie van het Groeilemniscaat in de ouderenzorg te evalueren, startte Stichting Eten+Welzijn in opdracht van Zorginstituut Nederland in 2021 een pilotproject. Het Louis Bolk Instituut voerde een evaluatieonderzoek uit op basis van drie thema's, namelijk verspilling & cliënt, smaak & cliënt en gezonde voeding & cliënt. De pilot liep in drie verschillende zorgorganisaties in de verpleeghuiszorg: Woonzorg Flevoland, De Wever en Zorggroep Oude en Nieuwe Land. 

Bekijk hieronder de praktijksimulaties en tools van de thema's die gebruikt zijn tijdens de pilot:

De Stappen van het Groeilemniscaat

Voelen
De (zorg)professionals onderzoeken individueel wat ze al weten, wat de knelpunten zijn en wat een oplossing in de praktijk zou kunnen zijn. Op deze manier werkt de professional aan zijn eigen ontwikkeling, gedragsverandering en constante verbetering
van kwaliteit van zijn/haar werk. Van hieruit volgt ook een nulmeting van de huidige situatie: hoe staat het team tegenover het ‘eten en welzijn’ beleid en hoe wordt het ervaren door de cliënt?


Praktijkvoorbeelden:
• Je merkt dat na de maaltijd veel eten wordt weggegooid
• Je ziet bij elke maaltijd elke dag een berg plastic ontstaan
• Een bewoner eet erg weinig en verliest gewicht
• Een bewoner wil alleen wit brood eten
• Een collega wil een medicijnronde organiseren tijdens de maaltijd
• Een collega zet de gerechten altijd in plastic bakjes op tafel
• Een bewoner zegt dat hij de maaltijden niet lekker vindt

• Een bewoner met dementie wil helpen met het koken
 

Denken 
In de leeromgeving zijn modules die aansluiten bij het thema ‘eten en welzijn’. Deelnemers maken hier gebruik van om zichzelf te bekwamen of verdiepen.

 

De sub thema’s hierbij zijn o.a.:

 • Kennis:

  • Smaak: GPS (Geur-Prikkeling-smaak)

  • Gezond: BBB (Brandstoffen-Bouwstoffen-Beschermstoffen)

  • Gepersonaliseerd: BTT (Basis Toevoeging Top)

  • Duurzaam: Seizoen- en productkennis, plantaardige eiwitten

  • Kooktechnieken en menuleer

  • Belemmeringen (kauw-en slikproblemen)

  • Eten als middel

  • Professionele gastvrijheid en Gastvrij werken

  • Gastvrij klimaat

  • Wensen en behoeften individuele cliënten & doelgroepen

  • Zorg tijdens de maaltijd

 • Persoonlijke ontwikkeling

  • Dagstructuur en werkprocessen

  • Feedback en communicatie

  • Goede gesprek

  • Zingeving

 

Voor een aantal sub thema’s kan het zo zijn dat het team hierbij externe ondersteuning vraagt. De behoefte kan worden ingevuld door een trainer die een relevante workshop organiseert.

Doen

Vervolgens gaat de professional aan de slag met implementatie van de opgedane kennis. Binnen zijn team gaat hij/zij ervaren door toe te passen wat hij/zij geleerd en ontdekt heeft. Er wordt geëxperimenteerd en gereflecteerd op elkaars bevindingen. Tijdens het reguliere teamoverleg wordt een leer-en verbetermoment ingebouwd. Hierbij worden ervaringen uitgewisseld en uiteindelijk besluiten genomen die door het hele team gedragen worden.

Groei Lemniscaat.png
Afbeelding Groeilemniscaat 2.png
bottom of page