Team based learning: actief samenwerkend leren 

Voeding is een mooi maar ingewikkeld thema. Zorgprofessionals kunnen veel leren van de verwachtingen en behoeften van de cliënt/bewoner. Dit betekent wel dat zij moeten kunnen denken en handelen vanuit de wensen van de cliënt. En de soms verschillende belangen (van de cliënt én de organisatie) bij elkaar brengen. Medewerkers zijn niet altijd bewust, bekwaam of hebben onvoldoende voedingskennis waardoor vaak wordt gewerkt op basis van aannames of beelden die niet onderbouwd zijn. De professional denkt dat hij of zij het goede doet en uitdraagt terwijl de cliënt wellicht wat anders wil...

 

Eten+Welzijn gebruikt een ‘Groei Lemniscaat’ gebaseerd op ‘team based learning principes’ (TBL) om zorgteams op dit thema te laten ontwikkelen. Bij TBL verschuift de overdracht van kennis door de expert naar toepassing van kennis door medewerkers die samenwerken in teams. Binnen een lerende organisatie wordt continu een 'lemniscaat' doorlopen.

Het Groei Lemniscaat: continu leren 

 

De focus ligt op de ontwikkeling van sociale vaardigheden zoals:

  • probleemoplossend vermogen

  • samenwerken

  • helder en open kunnen communiceren

  • de bereidheid tot doorlopend leren

Doordat medewerkers met hun team voortdurend actief samenwerkend leren worden verbeteringen echt doorleefd, geïmplementeerd en geborgd. Hiermee bereiken we een continue groei.

Opleidingsmodule vanuit praktijksituaties

In samenwerking met zorgorganisaties Woonzorg Flevoland, De Wever en Zorggroep Oude en Nieuwe Land implementeert Eten+Welzijn een nieuwe opleidingsmodule die binnen het Groei Lemniscaat ingezet kan worden. Vanuit realistische praktijksituaties leren medewerkers hoe ze op verschillende manieren met bepaalde situaties om kunnen gaan. Wat doe je bijvoorbeeld als mevrouw Jansen niet goed eet? Welke vragen stel je aan wie en wat doe je met je team? Welke kennis heb je nodig om bepaalde besluiten te kunnen nemen? Stapsgewijs neemt de module je mee zodat je interactief leert en de opgedane kennis kunt toepassen in de échte praktijk.

Op initiatief van Zorginstituut Nederland onderzoekt St. Eten+Welzijn de kansen van het Groei Lemniscaat als leermiddel. Het implementatieonderzoek wordt uitgevoerd door het Louis Bolk Instituut. De nieuwe opleidingsmodule wordt op dit moment getest en gevalideerd.

Groei Lemniscaat.png
adult-1846428_1920.jpg

"Bij team based learning verschuift de overdracht van kennis door de expert naar toepassing van kennis door medewerkers die samenwerken in teams."