top of page
radishes-2242504_1920 1.jpg
Toekomstproef.png

De aanleiding

Veel partners in de zorg en hun leveranciers hebben zich aangemeld voor de Green Deal. De afgelopen jaren is er hard gewerkt om hier vorm aan te geven om zo samen een bijdrage te leveren aan klimaatdoelstellingen. Op het thema eten en drinken ontbrak tot op heden de samenhang en collectieve beweging.

De Campagne "ToekomstProef"

Zorgorganisaties én ketenpartijen (van Grond tot Mond) worden aangemoedigd om zich aan te melden voor een campagne die erop gericht is om bij zorgorganisaties een transparante voedselketen mogelijk te maken.

Het doel

We staan voor de uitdaging om ons eetpatroon opnieuw uit te vinden waarbij gezonde voeding voor iedereen toegankelijk is en tegelijkertijd de gezondheid van de planeet beschermt. Wat ons betreft ook met behoud van lekker eten en drinken en samen genieten (Welzijn). 

Ambities

Zorgverzekeraars (ZN) hebben uitgesproken dat, als onderdeel van de Green Deal Duurzame Zorg, zij verwachten dat verregaande ambities worden opgenomen en actief beleid wordt gevraagd. Binnen ToekomstProef brengen wij 3 ambities samen die onderling verbonden zijn:   

 

 

 

Voor wie

Voor verpleeg- of verzorgingshuizen of een woonvorm in de gehandicaptenzorg of GGZ is “Aandacht voor Eten en Drinken” onderdeel van het kwaliteitskader. Het aantal ouderen dat thuis woont en Volledig pakket thuis (vpt) ontvangt, groeit. Ook zij hebben recht op een duurzame en gezonde inrichting van de ondersteuning bij maaltijden. Het Nationale Preventieakkoord heeft diverse ziekenhuizen en de langdurige zorg aangezet om kritisch naar hun voedingsbeleid te kijken. De zorg heeft met een inkoopwaarde van ruim 1 miljard per jaar een belangrijke invloed op hoe, wat, waar en hoeveel ingrediënten geproduceerd worden en dus ook op een duurzaam milieu. Door overgewicht, ondergewicht, hypertensie en/of een (chronische) aandoening kampen we met steeds hogere zorgkosten en de zelfredzaamheid en kwaliteit van leven neemt af. De zorg als totaal draagt daarom een grote verantwoordelijkheid.

ambitie.png

Waar willen we naartoe?

  • Gezondmakende leefomgeving met aandacht voor natuur, beweging, gezond eten en sociale verbinding

  • Duurzame voeding in de zorg: meer plantaardige eiwitten en een halvering van de CO2 footprint voeding in 2030

  • Bijdragen aan de doelen gesteld in het Klimaatakkoord (Sustainable Development Goals)

  • Meer ondersteuning, meer regie, meer keuzes voor mensen die bewust kiezen voor duurzaam en gezond eten.

 

De aanpak

We ondersteunen patiënten en cliënten die zelf de regie willen hebben over hun zorg, bewuste keuzes willen maken en zelf verantwoordelijkheid willen nemen voor hun gezondheid. Dit kan door meer smakelijke, plantaardige gerechten op menu's aan te bieden en te promoten, door wat minder vlees (van betere kwaliteit) in te kopen, door chefs en medewerkers op te leiden om vernieuwend om te gaan met ingrediënten, recepten en productie. Door de Organisatie, Bedrijfsvoering en Inkoop doelen te laten stellen, en door elke positieve stap te delen.

Praktisch meetinstrument

Om zorgbreed tot acties en oplossingen te komen, heeft het ministerie van VWS aan Stichting Eten+Welzijn, MVO Nederland en Nevi gevraagd een Community of Practice ‘duurzame voeding in de zorg’ op te richten en te begeleiden. Deze CoP heeft een praktisch, toepasbaar meetinstrument opgeleverd waarmee de relevante aspecten van duurzame voeding in de zorg goed gemeten kunnen worden. Je kunt het gebruiken als middel voor nulmetingen, monitoring, benchmark, verbeterplannen, trainingsdoeleinden en aanbestedingscriteria’ s. 

Samenwerking van grond tot mond

​ToekomstProef! biedt zorgorganisaties hulp bij het voldoen aan de normen, ambities en kwaliteitseisen die gesteld worden aan Duurzame, Persoonsgebonden en Gezonde Voeding.
Maar het werkt pas écht goed als de hele keten van A(gri) tot Z(org) zich verbindt in een alliantie waarbinnen samengewerkt wordt, en waar succesverhalen en kansen gedeeld worden.

Laten we daarom samen veranderen. Werk ook mee en sluit je aan bij ToekomstProef!

De belofte

Wil je meegaan in de beweging en je initiatieven en ideeën inbrengen? Heb je vragen of wil je deelnemen aan de CoP? Meld je aan via onderstaande link en we houden je op de hoogte. 

toekomstproef.JPG
Vrouw maakt salade

Laten we samen veranderen.

Samen maken we de zorg ToekomstProef!

Wil je meedoen of op de hoogte blijven?

Laat je bericht hier achter!

Bedankt voor de inzending!

bottom of page