Proef! - Invulling Kwaliteitsindicator "Aandacht voor Eten en Drinken"

Samen met o.a. ActiZ, RIVM en Patiënt & Voeding heeft Eten+Welzijn een praktisch beleidsinstrument ontwikkeld: ‘Proef! - Zorg en Welzijn met sterren’. Zorgorganisaties kunnen hiermee hun positie bepalen, prioriteiten stellen en veranderinitiatieven ontwikkelen, gericht op gezond, duurzaam eten en welzijn. Met Proef! geef je concreet invulling aan de nieuwe inzichten en wettelijke eisen.

Meer informatie

8 oktober as. : start Lerend Netwerk Midden-Nederland

 

Binnen dit lerende netwerk ontmoet je collegae van andere zorginstellingen uit de regio en ga je aan de slag binnen de thema’s Eten en Welzijn, met als resultaat nieuwe inzichten, concrete acties, oplossingen, verbeterplannen en nieuwe samenwerkingen.

Meer informatie

ETEN EN WELZIJN RAAKT MENSEN

De zorg is er om de samenleving gezond te maken en te houden. Goede voeding is daarbij de hoeksteen van een goede gezondheid, vitaliteit en welzijn. Wij werken aan een nieuw "normaal" gebaseerd op de juiste balans tussen genieten, gemak, betaalbaarheid, gezondheid en duurzaamheid.

Eten+Welzijn helpt zorgorganisaties en gemeenschap om beleid op het thema 'eten en welzijn' duurzaam, gezond, mensgericht en smakelijk vorm te geven. Vanuit onze onafhankelijke rol vullen we dit in binnen projecten, programma's en lerende netwerken.

Wij zijn er voor professionals en bestuurders en werken samen met patiëntenorganisaties en experts.

 

Als adviseur, regisseur of trekker richten wij ons op een integrale aanpak en een doelgroep- en mensgerichte werkwijze.