top of page

Het belang van voeding is nog nooit zo groot geweest. Ook in ziekenhuizen. Het is urgent dat de zorg leiderschap toont en aan de slag gaat! Het doel van het Gezondheidshuis: het eten en drinken in ziekenhuizen gezonder maken en een gezonde (werk)omgeving mogelijk maken. De promotie van groente & fruit en het drinken van water staat hierbij centraal.  

 

Dit programma is een initiatief van SIGN (Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland), in alliantie met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het sluit aan op Nationaal Preventieakkoord met als opdracht : “In 2025 is voor patiënten, personeel en bezoekers in 50% van de ziekenhuizen het voedingsaanbod gezond. Uiterlijk in 2030 is het voedingsaanbod in alle ziekenhuizen gezond. Daarnaast wordt ingezet op een gezonder voedingsaanbod in andere typen zorginstellingen.”

De stappen die we doorlopen tijdens het programma

  1. We starten door professionals in de zorg de waarde van groente en fruit te laten ervaren en invullen.

  2. Aan de hand van bewezen interventies gaan we aan de slag om het eigen restaurant en verkoopunits te laten aansluiten bij de opgehaalde behoeften en wensen.

  3. De medewerkers worden ambassadeurs en ervaringsdeskundig als ze met patiënten en cliënten aan de slag gaan.

Het programma Gezondheidshuis is een concrete toepassing van de Green Deal duurzame zorg en het Preventieakkoord. Het begint bij de eigen werkomgeving van de zorgprofessionals.

 

“Voeding heeft de potentie om een belangrijke bijdrage te leveren aan gezondheid, welzijn en klimaat
en verlaging van de vraag naar en de kosten in de Zorg“

Wat levert het op?

  • Bedrijfsrestaurant en verkoopunits mét gezondheidswinst en gezonde businesscase

  • Betrokkenheid en gedragsverandering bij eigen medewerkers en bezoekers

  • Mogelijk maken van een positieve leefstijl gebaseerd op voldoende beweging, ontspanning en gezond & duurzaam eten, binnen de eigen werkomgeving

  • Goed voorbeeld doet goed volgen: de zorg geeft het voorbeeld

 

 

Betrokkenheid en Bewustzijn door Online Dialoog

Samen weten we meer, kunnen we meer en komen we verder. In de eerste fase is vanuit deze gedachte de Online Dialoog opgezet. Op een digitaal platform vragen we deelnemers om te reageren op een aantal vragen over duurzame en gezonde voeding. Vervolgens bundelen we de antwoorden in groepjes van 20 en koppelen ze terug aan de deelnemers. Op die manier leert men van de antwoorden van andere deelnemers en verzamelen we waardevolle kwalitatieve en kwantitatieve informatie. Welke kansen zien zij voor het aanbod in het restaurant van het ziekenhuis? Zo krijgen we inzichten en kennis om hiermee lekkere, duurzame en aantrekkelijke keuzes aan te kunnen bieden.

 

Het programma Gezondheidshuis is een initiatief van SIGN (Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland), in alliantie met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het programma wordt uitgevoerd door St. Eten+Welzijn in samenwerking met Greendish.
 

Neem contact met ons op als je vragen hebt

Wij staan altijd voor je klaar om je te helpen. Stel je vraag via de chat of neem contact met op met Rudi via onderstaande button.

pexels-adonyi-gábor-1414651.jpg

 Van Ziekenhuis naar Gezondheidshuis 

bottom of page