Het belang van voeding is nog nooit zo groot geweest. Ook in ziekenhuizen. Het is urgent dat de zorg leiderschap toont en aan de slag gaat! Het doel van het Gezondheidshuis: maaltijden in zorginstellingen verbeteren en een gezonde leefstijl op de werkvloer faciliteren.

 

Dit programma is een initiatief van SIGN (Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland), in alliantie met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het sluit aan op Nationaal Preventieakkoord met als opdracht : “In 2025 is voor patiënten, personeel en bezoekers in 50% van de ziekenhuizen het voedingsaanbod gezond. Uiterlijk in 2030 is het voedingsaanbod in alle ziekenhuizen gezond. Daarnaast wordt ingezet op een gezonder voedingsaanbod in andere typen zorginstellingen.”

De stappen die we doorlopen tijdens het programma

  1. We starten door professionals in de zorg de waarde van groente en fruit te laten ervaren en invullen.

  2. Aan de hand van bewezen interventies gaan we aan de slag om het eigen restaurant en verkoopunits te laten aansluiten bij de opgehaalde behoeften en wensen.

  3. De medewerkers worden ambassadeurs en ervaringsdeskundig als ze met patiënten en cliënten aan de slag gaan.

Het programma Gezondheidshuis is een concrete toepassing van de Green Deal duurzame zorg en het Preventieakkoord. Het begint bij de eigen werkomgeving van de zorgprofessionals.

 

“Voeding heeft de potentie om een belangrijke bijdrage te leveren aan gezondheid, welzijn en klimaat
en verlaging van de vraag naar en de kosten in de Zorg“

Wat levert het op?

  • Bedrijfsrestaurant en verkoopunits mét gezondheidswinst en gezonde businesscase

  • Betrokkenheid en gedragsverandering bij eigen medewerkers en bezoekers

  • Mogelijk maken van een positieve leefstijl gebaseerd op voldoende beweging, ontspanning en gezond & duurzaam eten, binnen de eigen werkomgeving

  • Goed voorbeeld doet goed volgen: de zorg geeft het voorbeeld

 

 

Betrokkenheid en Bewustzijn door Online Dialoog

In de eerste fase vragen we alle deelnemers om te reageren op drie hoofdonderwerpen: bewegen, ontspannen en voeding. Vervolgens bundelen we de antwoorden in groepjes van 20 en koppelen ze terug aan de respondenten. Op die manier leert men van de antwoorden van andere deelnemers.  Met zogenaamde ‘tekst-Mining’ algoritmes worden clusters gemaakt van vergelijkbare reacties. Op deze manier verzamelen we waardevolle kwalitatieve en kwantitatieve informatie.

 

Neem contact met ons op als je vragen hebt

Wij staan altijd voor je klaar om je te helpen. Stel je vraag via de chat of neem contact met op met Rudi via onderstaande button.

pexels-adonyi-gábor-1414651.jpg

 Van Ziekenhuis naar Gezondheidshuis