top of page
Leon Wever, Programma directeur
"Duurzame Zorg" - Ministerie VWS
De uitdaging
PLF27165-LR.jpg
132 organisaties ondertekenen
de Green Deal
E+W en Patient en Voeding.jpg
Samenwerking Patiënt en Voeding &
Stichting Eten+Welzijn
Eten en Welzijn 1.jpg

Green Deal “Verduurzaming voedings-en voedselbeleid”

Binnen de Green Deal werken we aan 10 thema’s waaraan elke zorgorganisatie kan bijdragen:

1. Maak voeding onderdeel van het behandelplan of zorgleefplan

Als voeding een vast onderdeel wordt van het behandel- of zorgleefplan gaan burgers goede voeding zien als basis voor hun gezondheid. Daarnaast wordt het belang van voeding en leefstijl als ‘medicijn steeds zichtbaarder. De juiste voedingsstoffen helpen bij preventie, behandeling en herstel. Goed eten is niet alleen een eerste levensbehoefte; het maakt ons leven ook speciaal. Naast belangrijke voedingsstoffen geeft het zin en energie. Daarnaast verbindt eten mensen. Zo zorgt goede voeding dat we ons lichamelijk én mentaal beter voelen. Voor wie ziek, oud, eenzaam of ondersteuning nodig heeft geldt dat des te meer.

2. Patient empowerment: "experts en ervaringsdeskundigen bouwen samen kennis op"

Dit sluit aan bij de groeiende vraag naar ‘patient empowerment’ waarbij cliënten en patiënten zelf verantwoordelijkheid willen nemen en keuzes willen maken, hierbij geholpen door experts. Het beoogde principe hierbij is dat er vraag ontstaat naar gezonde en duurzame voeding voor specifieke doelgroepen door mensen bewust te maken van het gezondheidspotentieel (lichamelijk en mentaal) dat te behalen valt en hen zelf keuzes te laten maken om samen, met hulp van experts, aan de slag te gaan. Experts die in gesprek gaan, bijvoorbeeld door tijdens een ‘praktijkdiner’ leren over de effecten van voeding en kunnen hierop hun behandeling aanpassen en deze doeltreffender maken.

3. Zorg dat gezonde voeding en welzijn beschikbaar is, voor mensen in de wijk die ondersteuning nodig hebben

Voor patiënten, voor – of na een behandeling én voor ouderen zijn gezonde en de juiste voeding des te belangrijker. Een slecht voedingspatroon, door fysieke of sociale factoren kan onder meer leiden tot ondervoeding en een verhoogd risico op infecties, val-incidenten, ziekenhuisopnames en overlijden. Initiatieven ,die ervoor zorgen dat deze maaltijden beschikbaar zijn in combinatie met bewoners die met elkaar verbonden zijn,  worden in de toekomst steeds belangrijker. ‘Beter gevoed’ herstellen patiënten sneller, met minder complicaties. Daarnaast maakt het mogelijk dat bewoners langer zelfstandig blijven wonen en een zinvol leven ervaren.

4. Benut duurzame en innovatieve mogelijkheden van lokale producenten en aanbieders

Lokale producenten en aanbieders zijn in staat om hoogwaardige producten te telen en beleveren op een duurzame wijze. Met een inkoopvolume van meer dan 1 miljard per jaar kan de zorg de ruggengraat vormen voor regionale duurzame en gezonde voedselketens. Als zorgorganisatie zichtbaar zijn bij de teler, de groenteboer en groentekraam versterken we het beeld dat gezondheid en seizoensverse producten met elkaar verweven zijn. Zorgorganisaties met groente-kruidentuinen zorgen niet alleen voor een gezonde leefomgeving voor hun cliënten, maar dragen ook de ‘gezonde’ boodschap uit. De producenten gebruiken diversiteit van aanbod om zich te wapenen tegen economische schommelingen. Opwaardering van de reststromen en terugdringen van verspilling kan dit ook.

5.Serveer gezond en duurzaam eten voor elke doelgroep en individu.

Optimale en smaakvolle voeding voor elke doelgroep gedurende elke behandel- of levensfase. Dit vraagt maatwerk. Er is behoefte aan een nieuwe norm die hieraan voldoet en waarbij ook nog eens groente en fruit de basis vormen. Omdat dit een nieuw invulling van ons eetpatroon vereist en omdat behandeling of ouderdom hierop een negatieve invloed kunnen hebben, zijn nieuwe concepten met nieuwe gerechten en kooktechnieken nodig. Smaakvolle alternatieven die gemakkelijk, betaalbaar, gezond en duurzaam zijn. We zoeken een diversiteit aan producten, bereidingen en smaken. 

 

​6. Beperk overbewerkt voedsel en kies voor smaakvolle alternatieven

Zorgorganisaties die hun aanbod van bewerkt eten vervangen door ziekte-vriendelijk eten of gezonde alternatieven geven niet alleen het voorbeeld maar realiseren waardevolle “bewustzijns” momenten. Hierdoor laten zij aan cliënten, bezoekers en medewerkers zien dat zij de transitie waarmaken. Door instromende zorgmedewerkers wordt u gezien als een verantwoordelijk werkgever. Het woord "Restaurant" betekent in oorsprong "Plek om te herstellen"

7. Promoot de consumptie van groenten en fruit en leer cliënten gezond, duurzaam, smaakvol en betaalbaar te koken

Als je kennis over gezondheid, duurzame voeding en seizoenen combineert met educatie hoe deze producten te gebruiken dan heb je het over leiderschap! Promotie van gezonde producten of het initiëren van kookworkshops voor specifieke doelgroepen zorgen ervoor dat burgers leren hoe ze concreet invulling kunnen geven aan een gezonder en duurzamer voedingspatroon. Zeker bij belemmeringen (smaak, slik, verteren, …) zijn mensen op zoek naar oplossingen. Veelal komen zij in een eet-isolement waardoor het sociale karakter van het maaltijdmoment wordt aangetast. Nieuwe kennis kan dit voorkomen, bovendien ervaren we dat het gezin vaak meedoet met de gezonde keuze, mits deze smakelijk en aantrekkelijk is natuurlijk.

8. Zet het op de bestuurlijke agenda en werk samen in de regio

Gezonde en duurzame voeding is ‘Chefscache’. Met 5 bestuurlijke missers heeft drs. Cathy van Beek een oproep gedaan om het thema op de bestuurlijke agenda te brengen. Oplossingen zijn vaak complex, investeringen leveren vaak resultaten op verder in de keten. Met iedereen actief uit de voedselketen kan een team worden gevormd om echt aan de slag te gaan.

9. Moedig medewerkers aan om gezond te eten als onderdeel van een gezonde leefstijl en verwerf hiermee een voorkeurspositie op de arbeidsmarkt

Bijna 14 procent van de werkzame beroepsbevolking in Nederland is actief in de zorgsector. De zorg heeft daarmee een hele grote kans is om hen de waarde te laten ervaren van gezonde en duurzame voeding en hen in te zetten als ambassadeurs. Bovendien zijn goed gevoede medewerkers minder vaak ziek en hebben meer energie. Maaltijden zijn bij uitstek momenten van verbinding, versterking van identiteit, ontspanning en dragen bij tot tevredenheid.

 

10. Formeer een ‘gezonde voeding ’ campagnegroep binnen je organisatie

Elke organisatie telt medewerkers met passie voor voeding. Door hen de ruimte te geven, kunnen zij op zoeken gaan naar kansen om de waarde van gezonde en duurzame voeding te promoten bij hun collega’s, cliënten, bezoekers en de gemeenschap. Dit wordt versterkt indien ook patiënten, cliënten, met dezelfde overtuiging of ervaring dat beter eten leidt tot een gezondere toekomst.

bottom of page