top of page

Tools 

De zorg is er om de samenleving gezond te maken én te houden. Goede voeding is daarbij de hoeksteen van een goede gezondheid, vitaliteit en welzijn.

Er is al heel veel ontwikkeld om zorgorganisaties te helpen inhoud te geven aan de kwaliteitsindicator Aandacht voor eten en drinken, en dat delen we graag! 

Kwaliteitsindicatoren: Handboek helpt bij leren en verbeteren

Het Zorginstituut Nederland heeft een handboek gepubliceerd voor zorgaanbieders van verpleeghuiszorg bij de kwaliteitsmeting in 2019. De indicatoren worden toegelicht en tevens wordt beschreven hoe zorgmedewerkers deze kunnen gebruiken bij het leren en verbeteren.

Stappenplan: doorloop de stappen en maak je eigen voedingsbeleid

Eten herstelt en verbindt. Met een goed voedingsbeleid is veel te winnen op gebied van gezondheid, welzijn, cliënt tevredenheid, sociale verbinding en empowerment.

 

 

 

 

 


Factsheets

 

 

 

 

 

 

TOOLKIT

Nulmeting: hoe doe je het en wat kan er beter?

Maak gebruik van de E+W nulmeting met onderliggende richtlijnen. 

Is er een goede samenwerking met medewerkers en cliënten? Spelen we voldoende in op de voorkeuren voor bepaald eten? Dragen de maaltijden bij aan een gezond lichaam? Ervaren de cliënten de maaltijd als een positief moment?

Leer en Verbeter!

Gebruik het E+W Verbeterbord om steeds weer te verbeteren en afspraken te borgen. Het team ziet in één oogopslag hoe ze het doen en aan welke punten wordt gewerkt.

 

 

 

 

Sjabloon Voedingsbeleid

Op basis van het Stappenplan en de Toolkit ben je nu in staat om het voedingsbeleid op te zetten. Deze kun je vervolgens delen met medewerkers, Cliëntenraad en andere belanghebbenden.

 

 

 

 

 

Spel 'Smaken verschillen'

Het spel ‘Smaken verschillen’ is ontwikkeld door Zorg voor Beter. Het spel is bedoeld voor cliënten (en/of familie/vertegenwoordigers) om samen met medewerkers te spelen. Het geeft de mogelijkheid om op een speelse manier in gesprek te gaan over eten en drinken.

 

 

 

 

 

 

 

Vragen?

Stuur ons een mail via duurzamezorg@etenwelzijn.nl

RIVM

"Wat ligt er op ons bord?"

EPF
Wat is Patient Empowerment?

Voedingscentrum

Ouderen en voeding

IPH
Wat is Positieve Gezondheid?

Eten+Welzijn
Nulmeting + Richtlijnen

Zorginstituut Nederland

Handboek Kwaliteitsindicatoren

Eten+Welzijn
Leer- en

Verbeterbord

Bordspel

Spelkaarten

Spelregels

Eten+Welzijn
Instructie Leer- en

Verbeterbord

Voedingscentrum

Schijf van Vijf

Eten+Welzijn
Sjabloon

Voedingsbeleid

Voedingscentrum

Handreiking aanbieders maaltijden: Maaltijdcriteria voor ouderen

palet.jpg

We nodigen je van harte uit om deel te nemen aan de Lerende Netwerken zodat we samen ideeën en ervaringen kunnen uitwisselen en nieuwe toepassingen kunnen ontwikkelen.

Eerdere resultaten van vorige Lerende Netwerken:

bottom of page