Proef! - Zorg en Welzijn met sterren

Samen met o.a. ActiZ, RIVM en Patiënt & Voeding heeft Eten+Welzijn een praktisch beleidsinstrument ontwikkeld: ‘Proef! - Zorg en Welzijn met sterren’. Als zorgorganisaties kun je hiermee je positie bepalen, prioriteiten stellen en veranderinitiatieven ontwikkelen, gericht op gezond, duurzaam eten en welzijn. Met Proef! geef je concreet invulling aan de nieuwe inzichten en wettelijke eisen.

 

Via een waarderingssysteem uitgedrukt met sterren, worden initiatieven, prestaties en ontwikkelingen beloond. Optioneel kunnen deelnemers hun resultaten delen met en meten aan andere locaties met als ultieme proef een sterren award. Het wedstrijdelement zorgt voor meer draagvlak en extra energie op de werkvloer (vergelijkbaar met voormalig initiatief Gastvrijheidszorg met sterren).

‘Aandacht voor eten en drinken’ is een nieuwe verplichte kwaliteitsindicator basisveiligheid voor verpleeghuizen. In het Nationaal preventieakkoord is afgesproken dat vanaf 2025 de helft van de ziekenhuizen gezondere voeding aan patiënten, personeel en bezoekers aanbiedt. Ook binnen het klimaatakkoord -vertaald binnen de Green Deal ‘duurzame zorg’- wordt een nieuwe strategie, gericht op het aanbieden van gezond en duurzaam voedsel, verwacht.

Aanpak Proef!

Richt een Multidisciplinair team (MD team) op binnen uw eigen organisatie.

 1. Aan de hand van de Proef! vragenlijst halen we online de perspectieven op bij medewerkers, CR  en leidinggevenden.

 2. Samen met een coach van Eten+Welzijn en uw MD team wordt de huidige positie bepaald. Deze wordt vergeleken met vorige metingen, de eigen voedingsvisie en de jaardoelstellingen. Deze wordt met een waarderingssysteem uitgedrukt in sterren per thema (1 dagdeel).

 3. Vervolgens helpt de Eten+Welzijn coach u bij het bepalen van de nieuwe jaaracties (1 dagdeel). Hierbij wordt gebruik gemaakt van ‘de Top 100 Eten+Welzijn interventielijst’.

 4. U ontvangt een adviesrapport met uw waardering en een stappenplan op maat voor uw organisatie, maar ook praktische suggesties en inspiratie.

 5. U gaat aan de slag!

Event "Good Practices"

 • Tijdens een landelijk event worden ‘good practices’ gepresenteerd. Resultaten kunnen worden gedeeld, voor positieve uitstraling en spin-off voor de deelnemers en inspiratie en motivatie voor andere instellingen. Het wedstrijdelement zorgt voor meer draagvlak en extra energie op de werkvloer.

Wat levert het op:

 • Verbetering kwaliteit van leven en het welzijn van cliënten en patiënten

 • Concrete invulling van de kwaliteitsindicator, preventieakkoord en Green Deal

 • Een jaarlijkse objectieve beoordeling en desgewenst prestaties gemeten aan anderen

 • Een interdisciplinaire samenwerking met alle betrokkenen rond de maaltijdmomenten (van cliëntenraad tot zorg, facilitair en bestuur)

 • Rapportage als basis voor het kwaliteitsplan waarbij cliënten- en patiëntenraden het recht hebben om mee te praten m.b.t de thema’s Eten en Welzijn.

 

Kosten

Deelname Proef! - Zorg en Welzijn met sterren           € 1.500,- per jaar (per 2 locaties)

Bij meer dan 2 locaties van dezelfde zorgorganisatie geldt een aangepaste bijdrage. 

 

 

 

 

 

Wilt u meer ondersteuning?

 

Wij helpen met maatwerk...

Eten+Welzijn beschikt over een uitgebreid netwerk van experts die op thema’s ingezet kunnen worden om medewerkers in de organisatie te trainen of te coachen om de beoogde doelstellingen te realiseren.