Proef! - Zorg en Welzijn met sterren

Samen met o.a. ActiZ, RIVM en Patiënt & Voeding heeft Eten+Welzijn een praktisch beleidsinstrument ontwikkeld: ‘Proef! - Zorg en Welzijn met sterren’. Zorgorganisaties kunnen hiermee hun positie bepalen, prioriteiten stellen en veranderinitiatieven ontwikkelen, gericht op gezond, duurzaam eten en welzijn. Met Proef! geef je concreet invulling aan de nieuwe inzichten en wettelijke eisen.

 

Via een waarderingssysteem uitgedrukt met sterren, worden initiatieven, prestaties en ontwikkelingen beloond. Optioneel kunnen deelnemers hun resultaten delen met en meten aan andere locaties met als ultieme proef een sterren award. Het wedstrijdelement zorgt voor meer draagvlak en extra energie op de werkvloer (vergelijkbaar met voormalig initiatief Gastvrijheidszorg met sterren).

‘Aandacht voor eten en drinken’ is een nieuwe verplichte kwaliteitsindicator basisveiligheid voor verpleeghuizen. In het Nationaal preventieakkoord is afgesproken dat vanaf 2025 de helft van de ziekenhuizen gezondere voeding aan patiënten, personeel en bezoekers aanbiedt. Ook binnen het klimaatakkoord -vertaald binnen de Green Deal ‘duurzame zorg’- wordt een nieuwe strategie, gericht op het aanbieden van gezond en duurzaam voedsel, verwacht.

Aanpak Proef!

Op vrijdag 3 april begint het programma met een startbijeenkomst waar er dieper wordt ingegaan op verschillende voedings- en welzijnsthema’s. Hier kunt u alvast inspiratie en ervaring op doen over waarmee u wellicht aan de slag wilt, de rest van de programmastappen zijn als volgt:  

 1. Richt een Multidisciplinair team (MD team) op binnen uw eigen organisatie.

 2. In april-mei bepaalt u met een coach van Eten+Welzijn en uw MD team de huidige positie. Deze wordt met een waarderingssysteem uitgedrukt in sterren per thema (1 dagdeel).

 3. Vervolgens helpt de Eten+Welzijn coach u bij het bepalen van de jaaracties (1 dagdeel). Hierbij wordt gebruik gemaakt van ‘de Top 100 Eten+Welzijn interventielijst’.

 4. U ontvangt een adviesrapport 2019-2020 met uw waardering en een stappenplan op maat voor uw organisatie, maar ook praktische suggesties en inspiratie.

 5. U gaat aan de slag!
   

 6. In september-oktober bepaalt een coach van Eten+Welzijn opnieuw met het MD team de huidige positie. Deze wordt met een waarderingssysteem uitgedrukt in sterren per thema (1 dagdeel).

 7. Vervolgens helpt de Eten+Welzijn coach u bij het bepalen van de jaaracties (1 dagdeel). Hierbij wordt gebruik gemaakt van ‘de Top 100 E+W interventielijst’.

 8. U ontvangt een adviesrapport 2020-2021 met uw waardering en een stappenplan op maat voor uw organisatie, maar ook praktische suggesties en inspiratie.

 9. Tijdens een landelijk sterren event in november 2020 worden ‘good practices’ gepresenteerd. Resultaten kunnen worden gedeeld, voor positieve uitstraling en spin-off voor de deelnemers en inspiratie en motivatie voor andere instellingen. Het wedstrijdelement zorgt voor meer draagvlak en extra energie op de werkvloer.

 10. U gaat aan de slag met de ‘nieuwe’ acties!

Wanneer u al een jaarplan 2019-2020 heeft, kunt u aansluiten bij stap 6.

Wat levert het op:

 • Verbetering kwaliteit van leven en het welzijn van cliënten en patiënten

 • Concrete invulling van de kwaliteitsindicator, preventieakkoord en Green Deal

 • Een jaarlijkse objectieve beoordeling en desgewenst prestaties gemeten aan anderen

 • Een interdisciplinaire samenwerking met alle betrokkenen rond de maaltijdmomenten (van cliëntenraad tot zorg, facilitair en bestuur)

 • Rapportage als basis voor het kwaliteitsplan waarbij cliënten- en patiëntenraden het recht hebben om mee te praten m.b.t de thema’s Eten en Welzijn.

 

Kosten

Deelname Proef! - Zorg en Welzijn met sterren stap 6 t/m 10              € 1.500,-

Deelname Proef! - Zorg en Welzijn met sterren stap 1 t/m 10              € 3.000,-

Deelname per organisatie, inclusief 2 award eventkaarten, exclusief reiskosten auditor ad. € 0,45 per kilometer en exclusief BTW. Bij meer dan 2 locaties van dezelfde zorgorganisatie geldt een aangepaste bijdrage. 

Rekenvoorbeeld 1 zorgorganisatie bestaande uit 9 locaties:

Stap 6 t/m 10 = 4 sessies (waarvan 1 sessie met 3 locaties) = 4 x € 1.500,- = € 6.000,-

 

Stap 1 t/m 10 = 2 x 4 sessies = 4 x  €3.000,- =  € 12.000,-

De oktober sessie is dan ook meteen de startpositie voor 2021, waardoor het bedrag in 2021 dan maximaal €6.000,- (4 X  €1.500,-) wordt.


Wil je meer ondersteuning?

 

Lerende Netwerken (individueel)

Ben jij benieuwd hoe collega’s in andere zorgorganisaties werken? Wil je sparren over dilemma’s of problemen waar je tegenaan loopt of inspiratie opdoen? Wil jij met je kennis en ervaring anderen verder helpen en jezelf verder ontwikkelen? Sluit dan aan bij het E+W Lerend Netwerk. Gedurende het jaar zijn 3 Lerende Netwerk bijeenkomsten waar ideeën en ervaringen rondom een gezamenlijk thema uitgewisseld worden, maar ook actief opgezocht en onderzocht:

 • Je gaat het gesprek aan met cliënten, patiënten en experts

 • Je vertaalt richtlijnen naar jouw eigen praktijk

 • Je bezoekt en analyseert praktijkvoorbeelden

 • Na elke bijeenkomst benoem je concrete groeikansen

 • Je ontvangt communicatiemiddelen die jouw eigen project versnellen

 

 

 

Helpen met maatwerk

Eten+Welzijn beschikt over een uitgebreid netwerk van experts die op thema’s ingezet kunnen worden om medewerkers in de organisatie te trainen of te coachen om de beoogde doelstellingen te realiseren.