top of page

ONZE DOELSTELLINGEN :

 1. Zorgorganisaties ondersteunen bij het formuleren van hun visie op Eten+welzijn voor hun eigen doelgroep en/of potentiële doelgroep.

 2. Zorgorganisaties helpen bij het vorm en inhoud geven van Eten+welzijn voor hun doelgroep.

 3. Het behartigen van de belangen van deelnemers en ketenpartners door de positieve impact van eten+welzijn op gezondheid, economie, ecologische en sociale context zichtbaar te maken.

 4. Vrije uitwisseling van innovaties, kennis, inzichten, praktische toepassingen en ervaringen op het terrein van Eten+welzijn te stimuleren zodat ketenpartners dit kunnen toepassen in de eigen specifieke situatie.

 

Hiervoor heeft E+W een aantal activiteiten ontwikkeld:

 • Het formuleren, adviseren en voeren van de regie bij ‘horizontale’ projecten die met een positieve business case een duidelijk rendement opleveren in euro's, gezondheid of kwaliteit van leven.

 • Het opzetten en ondersteunen van Regionale bestuurlijke tafels en lerende netwerken, waarbij:

  • gewerkt wordt aan het verbreden van draagvlak onder zorgbestuurders om Voeding hoger en beter te positioneren en prioriteren binnen hun beleidskeuzes, en

  • zorgprofessionals enthousiasmeren en begeleiden bij hun ontwikkeling en vertaling van relevante thema’s naar hun eigen organisatie.

 • Het verzamelen van content en data en deze inzetten als middel om de potentie en impact op gezondheid, welzijn, milieu en bedrijfsvoering zichtbaar te maken.

 

De uitvoering valt onder verantwoordelijkheid van een bestuur. De realisatie bestaat uit een ervaren werkorganisatie aangevuld met externe thema-experts.

bottom of page