Stichting Eten+Welzijn werkt, samen met haar deelnemers, aan duurzame resultaten en maakt deze concreet door het actief opzoeken, analyseren en oplossen van knelpunten. De resultaten van de afgeronde Lerende Netwerken  zijn hieronder weergegeven:

Actieleernetwerk 2019/2020

Maaltijdorganisatie in Woongroepen

In deze white paper beschrijven we de organisatie van eten en drinken in een woonvorm, die in grote mate wordt bepaald door de complexiteit van de doelgroep in samenhang met de groepsgrootte. De organisatie wordt beschreven vanuit drie invalshoeken, te weten Inrichting, middelen en materialen, Medewerkers en Budget & randvoorwaarden.
Tutor: Anton François, Eten+Welzijn
Expert: Vincent van Harteveld, Tangenborgh

Lerende Netwerken 2018:

Ondervoeding is een belangrijk onderwerp in de zorg en verdient
alle aandacht om bestreden te worden. Het effect van ondervoeding op het

welzijn van mensen en de zorgkosten is immers groot. In deze whitepaper

bundelen we bestaande kennis en initiatieven in één document.

 

Lerende Netwerken 2019

Visie en strategie rond eten en drinken

Steeds meer zorgorganisaties zijn overtuigd van de waarde van eten en

drinken voor de gezondheid en het welbevinden van mensen. Ervan

overtuigd zijn is één, maar verandering in de organisatie bewerkstelligen

blijkt vaak een hele uitdaging. Ondanks dat eten en welzijn belangrijk

wordt gevonden, krijgen andere thema’s voorrang. In dit lerende netwerk

delen deelnemers inzichten rond visie, beleid, leiderschap en samenwerking

om daadwerkelijk impact te kunnen creëren met eten en drinken in de zorg.

Regievoerder: Monique Willemse, Momoko

Gastvrij gedrag en teamontwikkeling

Dat gastvrijheid en persoonlijke zorg voor bewoners, patiënten en cliënten

in zorginstellingen van groot belang zijn, is evident. Dat het gedrag van

medewerkers hierop van grote invloed is, evenzeer. In dit lerende netwerk

delen deelnemers inzichten en knelpunten rond gedragsverandering op de

werkvloer die aansluit bij de gastvrijheidsvisie van de zorginstelling. Hoe

geef je daar leiding aan en hoe creëer je een omgeving die het gewenste

gedrag ondersteunt?

Regievoerder: Stef Meyer, JRM Food & Facilities

Maatwerk in maaltijden

Door het aanbod van eten en drinken te laten aansluiten bij de behoeften van de doelgroep en het individu, kunnen maaltijden wezenlijk bijdragen aan het welbevinden en de gezondheid van zorgconsumenten. In dit lerende netwerk gaan deelnemers met elkaar aan de slag rond maatwerk in de bereiding, het aanbod en het serveren van maaltijden, met speciale aandacht voor het tegengaan van ondervoeding.

Regievoerder: Eric-Jan Wissink en Yvonne Pappot, Fix13