top of page
action-2277292_960_720.jpg
logo-ministerie-van-volksgezondheid-welz

Bekijk hieronder wat bestuurders vinden van de deelname van hun organisatie:

Kees Veling
directeur Treant Zorggroep

Patricia Bender

Bestuurder Raffy-Leystroom

08-07-2019

Actieleernetwerken Voeding in de Zorg
 

Wil jij of jouw organisatie de ambities op het gebied het eten & drinken omzetten naar de praktijk? Meld je dan aan voor de actieleernetwerken Voeding in de Zorg die worden geïnitieerd door het Ministerie van VWS. In samenwerking met andere zorgorganisaties en onder professionele begeleiding krijgt jouw organisatie de kans om de volgende stap te zetten.

 

Achtergrond

Eerder dit jaar bleek tijdens de bijeenkomst ‘Pact voor de Ouderenzorg: Aandacht voor voeding’ een groot animo bij verpleeghuisorganisaties om hun voedingsaanbod te verbeteren. Ook werd duidelijk dat er op dit moment verschillende thema’s spelen waar meerdere zorgpartijen op in willen zetten. Het ministerie VWS verbindt graag partijen met ambitie en stimuleert met deze actieleernetwerken de stap van goede ideeën naar praktijk.

 

Wat bieden wij aan:

Een actie- en leertraject waarin jouw organisatie samen met twee andere zorgorganisaties gedurende 9 maanden de stap zet van idee naar praktijk (van september 2019 tot en met juli 2020) . Onder begeleiding van een tutor, met hulp van experts en met de steun en toeverlaat van de twee collega-organisaties ondersteunen we je waar nodig. Daarnaast wordt de voortgang en ontwikkeling in beeld gebracht via verschillende communicatiekanalen en bieden we daarmee een mooi podium voor jouw organisatie.

 

In totaal zijn er negen plekken beschikbaar (verdeeld over drie thema’s):

 • Het ontwikkelen van voedingsaanbod voor de cliënten met de zwaarste zorgbehoefte

 • De omslag van een zorgrestaurant naar een restaurant voor de buurt

 • Koken en eten bij kleinschalig wonen

 

Wat vragen we van jouw organisatie:

 • Het bestuurlijk commitment dat jouw organisatie 9 maanden aan de slag gaat om op één van de drie thema’s het verschil te maken

 • Een trekker / projectleider vanuit de organisatie die gedurende 9 maanden als contactpersoon optreedt en de mogelijkheid heeft om tenminste vier keer bijeen te komen met het actieleernetwerk

 • De bereidheid om verhalen en ervaringen te delen met andere zorgorganisaties

 

Thema’s


Smakelijk eten voor complexe doelgroep

Doel: De organisatie is in staat om ook voor complexe doelgroepen een smaakvolle maaltijd aan te bieden. Welk aanbod is er al en wat kan een zorgorganisatie zelf organiseren? Hoe te bereiden, met welke technieken en welke receptuur? Hoe faciliteren we de medewerkers om de juiste smaakvolle maaltijd op tafel te zetten?

Deelnemers: Chefs, leidinggevende, diëtisten, logopedisten

Tutor   : Pieter van der Wal

Expert : Eric Jan Wissink (http://www.ericjantastesolutions.nl/index.html )

 

Verpleeghuis met hart voor de wijk

Doel: het realiseren van een restaurant in de wijk.

Een levendig restaurant voor zowel cliënten als buurtgenoten zorgt voor een win-win-situatie. Maar hoe bekostig je dit, hoe samenwerken met andere organisaties, waar in de wijk of in het verpleeghuis, wat zijn de succesfactoren?

Deelnemers: Managers, leidinggevenden

Tutor   : Lasca ten Kate

Expert : Frank Aarnoudsen (Surplus)

 

Maaltijdorganisatie binnen woongroepen

Doel: Het succesvol realiseren van eten en welzijn in woonvormen.

Er zijn steeds meer woonvormen en variaties voor de verschillende doelgroepen. Daarnaast wordt de cliënt steeds ouder en hulpbehoevender. Hoe richt je hierbij de maaltijdmomenten in, hoe richt je dit slim in? Welke functies en vaardigheden worden verwacht van medewerkers en het best ingezet.

Deelnemers: Managers, leidinggevenden, teamleiders

Tutor   : Anton François

Expert : Vincent van Harteveld (Tangenborgh)

 

Financiering

De financiële waarde van het programma is € 3.300,- per deelnemende zorgorganisatie.  Dit wordt vanuit het Pact voor de Ouderenzorg door min VWS gefinancierd. Aan het eind bepalen de deelnemende bestuurders wat de werkelijke waarde is geweest en storten dit in een Aanmoedigingsfonds waardoor andere zorgorganisaties het stokje kunnen overnemen en het thema verder kunnen ontwikkelen binnen een opvolgend Lerend Netwerk.

Deelnemen:

 • Meld je aan via rudi@etenwelzijn.nl en geef daarbij kort aan op welk thema je wilt inzetten en wat de ambities van jouw zorgorganisatie zijn

 • Na aanmelding wordt er contact met je opgenomen om de wensen en mogelijkheden te bespreken

 • Bij meer dan drie aanmeldingen per thema wordt een selectie gemaakt op basis van ambitie en leermogelijkheden van de organisaties

 • Mocht je niet direct willen deelnemen aan de actieleernetwerken maar wel geïnteresseerd zijn in de ervaringen en uitkomsten meld je dan ook aan via bovenstaand email-adres met deze notie. Je wordt via de mail op de hoogte gehouden en wordt uitgenodigd voor een bijeenkomst om in persoon ervaringen en kennis uit te wisselen.

 • Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Wel is er de mogelijkheid om na afloop een vrijwillige bijdrage te leveren aan een Aanmoedigingsfonds voor andere zorgorganisaties die in de toekomst een slag willen maken op het gebied van voeding.

bottom of page