top of page

 Eten+Welzijn ondersteunt zorgorganisaties en overheden bij het formuleren en implementeren van een bij hun doelgroep passende voedsel- en leefstijlstrategie.

Beleid en Implementatie

Houten potlood en notitieboekje

Bouwen aan Gezonde Zorg 

Gezonde zorg staat bij ons voor alles wat ons leven voedt: Gezond en duurzaam eten, bewegen, ontspannen, zingeving, passie, sociale omgeving en ontwikkeling.

Belangrijke thema's zijn Leefstijl, Gezonde duurzame voeding, Gezondmakende omgeving, Preventie en Patient enpowerment.

Duurzaamheid en Gezondheid gaan over de kwaliteit van leven en de mogelijkheden om die kwaliteit in de toekomst te borgen. Binnen duurzame gezonde zorg staan daarom mensen en hun welzijn centraal. Wat dat dan precies is, is per mens verschillend.

Gezonde Zorg is geen 'project' maar een programma dat stapsgewijs de weg bewandelt naar eenvoudigere, menselijkere en betaalbare zorg.

Houten Bestek

Met welke vragen gaan we aan de slag?

  • Waar staat mijn organisatie  en hoe prioriteer ik? 

  • Hoe implementeer ik de kwaliteitsindicator "aandacht voor eten en drinken"?  

  • Hoe vertaal ik beleid naar voedings-en welzijnsconcepten?

  • Hoe werk ik toe naar een gezond makende omgeving, positieve gezondheid, Leefstijl of Duurzame voeding?

  • Hoe organiseer ik een brede dialoog met mijn doelgroep en medewerkers?

  • Hoe maak ik verbinding in de regio, wijk?

  • Empowerment: hoe maak ik eigen regie mogelijk?

  • Hoe koop ik in en maak ik sterke samenwerkingsverbanden?

  • Hoe haak ik in op (of organiseer ik) een gezonde korte keten?

  • Hoe train ik en laat ik mijn professionals groeien?

Voorbeelden van Gezonde Zorg

Gezondheidshuis.png

Gezondheidshuis

Transitie naar een gezond voedingsaanbod in ziekenhuizen

oie_transparent (3).png

Green Deal

Duurzaam Voeding- en voedselbeleid

Proef.png

Proef!

Implementatie kwaliteitsindicator: Aandacht voor Eten en Drinken" in verpleeghuiszorg

resultaten.png

Online Dialoog

Over de urgentie van duurzame en gezonde voeding in de zorg

We doen

1

Visievorming

2

Dialoog

3

Implementatie en Inkoop

4

Conceptrealisatie

bottom of page