top of page
zaailingen
STEMPEL 1_edited.jpg

HET GROEILEMNISCAAT

Het Groeilemniscaat is een trainingsmethode van Stichting Eten+Welzijn, gebaseerd op team-based learning principes, om medewerkers in de zorg te begeleiden. Zorgmedewerkers leren hoe je balans kunt zoeken tussen de wensen van de individuele bewoner/patiënt en de professionele verantwoordelijkheid. Ze werken binnen deze methode met op maat gesneden, direct toepasbare oplossingen en behandelen stap voor stap praktijkproblemen. Zo leert het zorgteam samen en neemt het samen besluiten. Toepasbaar binnen ziekenhuizen en langdurige zorg.

Anker 1

Hoe werkt het?

Vanuit realistische praktijksituaties onderzoeken zorgprofessionals hoe je op verschillende manieren met bepaalde situaties om kunt gaan. Wat doe je bijvoorbeeld als mevrouw Jansen niet goed eet? Welke vragen stel je aan wie en wat doe je met je team? Welke kennis heb je nodig om bepaalde besluiten te kunnen nemen? Stapsgewijs neemt de module je mee zodat je interactief leert en de opgedane kennis kunt toepassen in de échte praktijk.

 

Door gefaseerd te werk te gaan binnen één thema worden veranderingen echt doorleefd, geïmplementeerd en geborgd. Hiermee bereiken we een continu leerproces en worden mensen zich meer bewust van een thema als ‘eten en welzijn’. En van welke invloed de teamleden hierop kunnen uitoefenen in hun eigen werkomgeving. Gezamenlijk maakt het team afspraken om te zorgen voor duurzame implementatie.

Groei Lemniscaat.png
shutterstock_122789014.jpg

WAT LEVERT HET OP?

 • Betere afstemming op de wensen van cliënten/patiënten

 • Beter kunnen inspelen op belemmeringen bij de maaltijden (bv bij slikproblemen)

 • Professionalisering

 • Hogere cliënt/patiënttevredenheid

 • Meer aandacht voor eten en drinken

 • Duurzame implementatie 

 • Betere samenwerking

 • Meer werkplezier

 • Meer besluitvaardigheid

 • Bewustwording thema eten en welzijn

 • Besparing van tijd en geld

Voorwaarden

We stemmen onze aanpak af op de wensen en eisen van de organisatie. De kosten zijn mede afhankelijk van de grootte van de organisatie en het aantal teams (vanaf € 3000,-).   

Glimlachende verpleegster

VOORBEELD PRAKTIJKSIMULATIE:

DUIK HIER IN DE VERHALEN!

Om de implementatie van het Groeilemniscaat in de ouderenzorg te evalueren, startte Stichting Eten+Welzijn in opdracht van Zorginstituut Nederland in 2021 een pilotproject. Het Louis Bolk Instituut voerde een evaluatieonderzoek uit op basis van drie thema's, namelijk verspilling & cliënt, smaak & cliënt en gezonde voeding & cliënt. De pilot liep in drie verschillende zorgorganisaties in de verpleeghuiszorg: Woonzorg Flevoland, De Wever en Zorggroep Oude en Nieuwe Land. ​

 

Bekijk hieronder de praktijksimulaties en tools van de thema's die gebruikt zijn tijdens de pilot.​

Spinach Leaves

Gezond eten en cliënt

Wat doe je als een bewoner niet gezond eet?

Chilipepers

Smaak en cliënt

Wat doe je als iemand het eten niet lekker vindt?

Afvalbak voor huishoudelijk gebruik

Verspilling en cliënt

Wat kun je doen om verspilling te voorkomen?

HOE TE IMPLEMENTEREN?

Als je gaat werken met het Groeilemniscaat stelt E+W een voedingscoach aan die de interne coördinator, teamleider of verantwoordelijke in jouw zorgorganisatie ondersteunt en faciliteert. Na de nulmeting kunnen medewerkers in een leeromgeving hun kennis en vaardigheden bekwamen of verdiepen. Vervolgens gaat men aan de slag met implementatie van de opgedane kennis: toepassen, experimenteren en reflecteren!

De coach werkt volgens het 'Train de trainer' principe waarbij we gebruik maken van praktische hulpmiddelen en tools. Samen met de zorgprofessionals werken we aan teamontwikkeling en constante verbetering op het gebied van eten en welzijn. 

STEMPEL 1.png
bottom of page