top of page

Cliëntgericht werken

 Eten+Welzijn ondersteunt zorgorganisaties en overheden bij het empoweren van mensen, doelgroep- en gepersonaliseerde voeding en inrichten van een mensgericht beleid.

Zinnige zorg kan niet zonder Patiënt Empowerment

Wat is zinnige en kwalitatieve zorg? Volgens ons is dit voor iedereen anders en moet dit de uitkomst zijn van een gelijkwaardige dialoog tussen zorgprofessional en cliënt/patiënt. Dit kan alleen als je als mens controle of een gevoel van controle hebt over het gezondheidsproces dat je ondergaat. Het betekent dat de zorgverlener niet de controle monopoliseert, maar deze daarentegen bewust deelt met de cliënt/patiënt die dat wil.

Als de patiënt/cliënt gezien wordt als onderdeel van het zorgteam kan de afweging worden gemaakt tussen wat mogelijk is en wat zij zelf als waarde ervaren. 

Om echt persoonsgericht te kunnen werken moet deze kernwaarde ook 'van het papier' komen en concreet in het beleid en de besturing waargemaakt zijn.

Als mens kan je met voeding en leefstijl volop bijdragen aan je eigen gezondheid. Dit betekent wel dat mensen zelf over kennis, informatie, vaardigheden, tijd en sociale ondersteuning moeten beschikken om niet afhankelijk te zijn van het aanbod. De meeste mensen willen echt wel controle houden over hun leven, immers het gevoel controle te verliezen en afhankelijk te zijn kan mensen ziek en ongelukkig maken.

“Je kunt zelf bijdragen aan je eigen herstel of behoud van je vitaliteit. Neem de regie over je eigen gezondheid. Een pro-actieve houding vergroot je zelfvertrouwen en heeft een positieve uitwerking op zowel je fysieke als je psychische welbevinden en herstelproces.” Dit is waar Patiënt empowerment over gaat. 

 

Wij verzamelen continu ervaringskennis over verschillende voedings- of welzijns- belemmeringen, kansen en risico’s zodat we deze kunnen delen met zorgprofessionals die zorg leveren aan een bepaalde doelgroep.

 

Eten+Welzijn werkt samen met Patiënt en voeding aan initiatieven op het gebied van voeding, leefstijl en patiënt empowerment.

Empowerment.png

Met welke vragen gaan we aan de slag?

 • Welke fases doorloopt een zorggebruiker en wat zijn de vragen en behoeften

 • Hoe meet ik subjectieve beleving

 • Wat zijn de ervaringen, belemmeringen die een zorggebruiker ervaart

 • Welke eisen stellen zorggebruikers aan mijn diensten

 • Hoe betrek ik de zorggebruikers?

 • Hoe voorkom ik betutteling?

 • Hoe organiseer ik een dialoog met mijn doelgroep?

 • Empowerment: hoe maak ik eigen regie mogelijk?

 • Wat is kwaliteit en hoe organiseer ik het binnen mijn organisatie?

 • Welke interventies hebben zich al bewezen?

 • Hoe laat ik mijn professionals ervaren wat zorggebruikers ervaren?

Voorbeelden van Zinnige Zorg

patient empowerment.jpg
patient%20en%20voeding%20logo.png
EPF R5c3e5bcbf2a3a137e760e05669f09bcc.jf

www.vierkeerbeter.nl

Videobibliotheek voor mensen die thuis herstellen na IC opname

Patient en Voeding

Voeding als een erkende medische interventie- en preventiestrategie

EPF

Wat is Patient Empowerment

bottom of page