top of page

Stichting Eten+Welzijn werkt, samen met haar deelnemers, aan duurzame resultaten en maakt deze concreet door het actief opzoeken, analyseren en oplossen van knelpunten. Via deelname aan Lerende Netwerken zijn zorgaanbieders in staat veranderingen door te voeren binnen de eigen organisatie om zo impact te creëren op het gebied van eten en welzijn van cliënten, patiënten en bewoners.

  • Deelname is per kalenderjaar met een opzegtermijn van een maand.

  • De jaarlijkse deelnemersbijdrage is € 1525,00 

  • Eenmalig kennismaken kan ook; kosten hiervoor zijn € 395,00

  • Professionals (managers, leidinggevenden, specialisten) in de zorg (verpleegzorg, GGZ, ziekenhuis en wijk) participeren in Lerende Netwerken (max. 2 per organisatie)

  • Gratis toegang tot overige bijeenkomsten van Eten+Welzijn, voor zover door E+W zelfstandig georganiseerd.

  • Deelname aan de online community waarbij vraag en aanbod, ervaringen, kennis, projecten en good practices worden gedeeld.

  • Structureel relevante informatie over eten en welzijn via digitaal platform.

  •  Vermelding als deelnemende zorgorganisatie op website Eten+Welzijn

 

bottom of page