Telefoon: 06-221 88 015

E-mail: vraag@etenwelzijn.nl

Privacyverklaring

Roep ook je netwerk op
 • Twitter - White Circle
 • White Facebook Icon
 • LinkedIn - White Circle

Stichting Eten+Welzijn werkt, samen met haar deelnemers, aan duurzame resultaten en maakt deze concreet door het actief opzoeken, analyseren en oplossen van knelpunten. Via deelname aan regionale bestuurlijke tafels en lerende netwerken zijn zorgaanbieders in staat veranderingen door te voeren binnen de eigen organisatie en hierdoor impact te creëren op het gebied van eten en welzijn van cliënten, patiënten en bewoners.

 

Langdurige zorg:

 • Deelname is per kalenderjaar met een opzegtermijn van een maand.

 • De jaarlijkse deelnemersbijdrage is:

  • € 325,00 per jaar op basis van één zorgvestiging.

  • € 625,00  per jaar bij twee tot en met vijf vestigingen

  • € 1025,00 per jaar bij vijf tot en met tien vestigingen

  • € 1525,00 per jaar vanaf tien vestigingen 

 • Uitnodiging bestuur voor jaarlijkse bijeenkomst om, samen met kennispartners, kennis te delen en richting te bepalen.

 • Professionals (managers. leidinggevende, specialisten) in de zorg (verpleegzorg, GGZ en wijk) participeren in lerende netwerken (max. 2 per organisatie)

 • Gratis toegang tot overige bijeenkomsten van Eten+Welzijn, voor zover door E+W zelfstandig georganiseerd.

 • Deelname aan de online community waarbij vraag en aanbod, ervaringen, kennis, projecten en good practices worden gedeeld.

 • Structureel relevante informatie over eten en welzijn via digitaal platform.

 •  Vermelding als deelnemende zorgorganisatie op website Eten+Welzijn

 

Ziekenhuis:

 • Deelname is per kalenderjaar met een opzegtermijn van een maand.

 • De jaarlijkse deelnemersbijdrage is € 1525,00 per jaar.

 • Uitnodiging bestuur voor jaarlijkse bijeenkomst om, samen met kennispartners, kennis te delen en richting te bepalen.

 • Professionals (managers, leidinggevende, specialisten) participeren in lerende netwerken per thema

 • Gratis toegang tot overige bijeenkomsten van Eten+Welzijn, voor zover door E+W zelfstandig georganiseerd.

 • Deelname aan de online community waarbij vraag en aanbod, ervaringen, kennis, projecten en good practices gedeeld.

 • Structureel relevante informatie over eten en welzijn via digitaal platform.

 • Vermelding als deelnemende zorgorganisatie op website Eten+Welzijn