top of page
photo-1572357176061-7c96fd2af22f.jpg

Start Lerend Netwerk regio Midden Nederland

Eten doet leven

 

In deze periode van verandering, onwerkelijkheid zien we in de zorg ook daadkracht, samenwerking en veerkracht. Ook als het gaat om de thema’s eten en welzijn. Het kan dus blijkbaar anders. De vraag is of we van dit alles iets hebben geleerd? We kunnen blijkbaar een verschil maken als we dat willen, dus laten we dat doen. Hoe?

 

Sluit je aan bij het Lerend Netwerk binnen jouw regio

Vivium Naarderheem heeft de eerste stap gezet voor het initiatief binnen de regio Midden-Nederland en hoopt dat je ook aansluit. Binnen dit lerende netwerk ontmoet je collegae van andere zorginstellingen uit de regio en ga je aan de slag binnen de thema’s Eten en Welzijn, met als resultaat nieuwe inzichten, concrete acties, oplossingen, verbeterplannen en nieuwe samenwerkingen.

 

Voorbeelden zijn:

  • Hoe borg ik de 1,5 meter-aanpak binnen het kwaliteitsmanagement rondom eten en drinken, passend binnen de kwaliteitsindicator? Wat kunnen we leren van de Horeca?

  • Hoe faciliteer ik gastvrijheid vs veiligheid in de 1,5 meter samenleving? Wat kunnen verpleeg- en ziekenhuiszorg van elkaar leren?

  • Waar zit de veerkracht? Hoe houd ik medewerkers gemotiveerd en hoe bouw ik verder op een goede samenwerking, zowel intern als extern?

 

Wat is een lerend netwerk?
In een lerend netwerk wissel je vanuit een gezamenlijke interesse doelbewust kennis en ervaring uit en werk je aan een gezamenlijke doelstelling binnen je eigen organisatie. Onze ervaring leert dat het ontmoeten van collegae van andere organisaties uit je regio veel inspiratie en energie geeft en een goede dynamiek, nieuwe ideeën en innovatieve oplossingen brengt. Vanuit het Kwaliteitskader Verpleegzorg ben je als organisatie verplicht om deel te nemen aan lerende netwerken. Meer info.

 

Voor wie?

Teamleiders/coördinatoren facilitair, diëtisten, verpleegkundigen, chefs, werkzaam bij een zorginstelling in Midden-Nederland. (voor overige regio, mail vraag@etenwelzijn.nl)

 

Wanneer? 

Start september 2020

 

Waar?

kick-off van deze regio vindt plaats bij Vivium Naarderheem in Naarden

 

Kosten?

€900,-- voor twee deelnemers per organisatie.

 

Hoe vaak?

minimaal vijf dagdelen met inspirerende netwerkbijeenkomsten (zowel fysiek als online) en uitnodiging voor overige activiteiten vanuit Stichting Eten+Welzijn.


Tijd om elkaar weer te ontmoeten. Je bent van harte welkom!

 

 

Stichting Eten+Welzijn is een netwerkorganisatie die zorginstellingen ondersteunt rondom Eten en Welzijn. Nadere info en inschrijving: Ivonne Pappot; 06-29093549 of ivonne@etenwelzijn.nl

 

 

bottom of page