top of page
head-2546049_1280.png

Eten & drinken: van goede ideeën naar praktijk!
Eerder dit jaar bleek tijdens de bijeenkomst ‘Pact voor de Ouderenzorg: Aandacht voor voeding’ een grote wens bij verpleeghuisorganisaties om hun voedingsaanbod te verbeteren. Ook werd duidelijk dat er op dit moment verschillende thema’s spelen waar meerdere zorgpartijen op in willen zetten.  


Stichting Eten+Welzijn is gevraagd door het ministerie VWS om drie Actieleer-netwerken op te zetten. Op 26 september jl. zijn deze in Utrecht gestart. De deelnemende zorgorganisaties gaan in een kleine groep in vijf bijeenkomsten (én ertussenin!) aan de slag onder leiding van een tutor en een expert. Dankzij deze actieve manier van werken wordt er veel kennis en ervaring gedeeld én worden vaardigheden geleerd om de stap te zetten van idee naar praktijk: samen actief leren en vooral… DOEN!

 

De 'doeners'
De ‘doeners’ Zorggroep Maas & Waal, King Arthur Groep en Kloek gaan met hun themagroep eten ‘smakelijk’ en op maat aanbieden aan specifieke doelgroepen. De Posten, Raffy-de Leystroom en Topaz willen als verpleeghuis ook hart en keuken zijn voor de wijk. Treant, De Wende, Topaz, Nusantara, Evean en Zorgvilla’s de Tijd gaan aan de slag met de maaltijdorganisatie binnen woongroepen. 


Tijdens de startbijeenkomst maakten de deelnemers kennis met een menUkaart (met een ‘grote U’) die helpt om iets te kunnen bereiken met eten en drinken in de zorg: welke normen gelden hierbij en welke oplossingen zijn bekend? Samen met het RIVM wordt deze ‘voedingsmatrix’ in het kader van de Green Deal ontwikkeld. Naast het RIVM was ook ActiZ aanwezig.  Zij vertelden meer over de nieuwe criteria “eten en drinken” als onderdeel van het kwaliteitsplan VVT. 
 
Er ontstond in de verschillende netwerken al veel positieve energie en inspiratie om individueel én met elkaar aan de slag te gaan. Na een kennismakingsronde werden aan de hand van een inventarisatie al eerste doelstellingen bepaald, die in de vervolgbijeenkomsten verder uitgewerkt zullen worden. 

bottom of page