Beleid en Implementatie

 Eten+Welzijn ondersteunt zorgorganisaties en overheden bij het formuleren en implementeren van beleid op de thema's Gezond makende omgeving, Preventie, Leefstijl en Duurzame voeding.

Bouwen aan Gezonde Zorg 

Gezonde zorg staat bij ons voor alles wat ons leven voedt: Gezond en duurzaam eten, bewegen, ontspannen, zingeving, passie, sociale omgeving en ontwikkeling.

Belangrijke thema's zijn Leefstijl, Gezonde duurzame voeding, Gezondmakende omgeving, Preventie en Patient enpowerment.

Duurzaamheid en Gezondheid gaan over de kwaliteit van leven en de mogelijkheden om die kwaliteit in de toekomst te borgen. Binnen duurzame gezonde zorg staan daarom mensen en hun welzijn centraal. Wat dat dan precies is, is per mens verschillend.

Gezonde Zorg is geen 'project' maar een programma dat stapsgewijs de weg bewandelt naar eenvoudigere, menselijkere en betaalbare zorg.

Met welke vragen gaan we aan de slag?

 • Wat heb ik al bereikt en hoe prioriteer ik? 

 • Hoe vertaal ik beleid naar voedings-en welzijnsconcepten?

 • Hoe werk ik toe naar een gezond makende omgeving, positieve gezondheid, Leefstijl of Duurzame voeding?

 • Hoe organiseer ik een dialoog met mijn doelgroep en medewerkers?

 • Hoe maak ik verbinding in de regio, wijk?

 • Empowerment: hoe maak ik eigen regie mogelijk?

 • Wat is kwaliteit en hoe organiseer ik het binnen mijn organisatie?

 • Welke interventies hebben zich al bewezen?

 • Hoe koop ik in en maak ik sterke samenwerkingsverbanden?

 • Hoe haak ik in op (of organiseer ik) een gezonde korte keten?

 • Hoe laat ik mijn professionals groeien?

Voorbeelden van Gezonde Zorg

www.vierkeerbeter.nl

Videobibliotheek voor mensen die thuis herstellen na IC opname

Gezondheidshuis

Transitie naar een gezond voedingsaanbod in ziekenhuizen

Green Deal

Duurzaam Voeding- en voedselbeleid

Proef!

Implementatie kwaliteitsindicator : Aandacht voor Eten en Drinken"  in verpleeghuiszorg

We doen

1

Visievorming

2

Dialoog

3

Implementatie en Inkoop

4

Conceptrealisatie