top of page
resultaten.png

Confronterende resultaten Online Dialoog ‘Voeding in de zorg’

Binnen de Green Deal ‘Duurzame Zorg’ brachten het ministerie van VWS en stichting Eten+Welzijn zorgorganisaties en voedselketenpartijen via een Online Dialoog bij elkaar over de urgentie van duurzame en gezonde voeding in de zorg. De resultaten hiervan zijn nu beschikbaar en zijn gepresenteerd op het congres Duurzame Zorg.

255 deelnemers uit alle schakels van de keten deden mee: van agrariër tot cateraar, van diëtist en zorgprofessional tot bezoeker, van bestuurder tot voedingsassistent, van patiënt-cliënt tot leverancier. Uit het onderzoek blijkt dat 46 procent van de deelnemers vindt dat er onvoldoende urgentie is voor het belang van duurzame en gezonde voeding in de zorg.
 

Het is een lange reis van bewustzijn naar prioriteit en uiteindelijke verandering. In de praktijk wordt voedingsbeleid nog vaak bepaald door het budget en de financiering en nog onvoldoende gezien als basis van onze gezondheid. Gezondheid is hierbij niet alleen je lichamelijke conditie, maar gaat ook over optimaal welbevinden, sociale verbondenheid en een gezonde leefomgeving.

 

Voor de invulling hiervan is een sturende rol gewenst. Hiervoor wordt een beroep gedaan op de overheid om samen te kijken naar het aanpassen van richtlijnen en bekostiging.

Kansen zijn: personaliseren voedingsaanbod, structurele implementatie en meer samenwerking en kennisoverdracht.
 

Rudi Crabbé, bestuurder van Eten+Welzijn: ‘Dat zijn geen verrassende resultaten, maar het is wel confronterend. Door elke stem in de keten te horen en te benutten, hebben we waardevolle kwalitatieve en kwantitatieve informatie kunnen verzamelen. Het is duidelijk dat alleen een integrale aanpak werkt. Hierbij is aandacht voor zowel duurzaamheid, gezondheid, welzijn als empowerment van mensen die zorg ontvangen. Beleid dat zich richt op één perspectief is onvoldoende. ‘

MVO Nederland, Intrakoop, het Voedingscentrum, stichting Alliantie Voeding in de Zorg, Milieuplatform Zorg, de FoodProfessor, de Nederlandse Vereniging voor Diëtisten en het ministerie hebben zich gecommitteerd om vanuit hun expertise bij te dragen aan de doorontwikkeling van integraal beleid.

Meer weten?
Dit initiatief werd georganiseerd door het Ministerie van VWS en Stichting Eten+Welzijn.

 

Neem contact op via duurzamezorg@etenwelzijn.nl

bottom of page