top of page
salad-2756467_1920.jpg

Samenwerkingsverband neemt voortouw om voeding in zorg gezonder en duurzamer te maken  

“Samen eten en drinken in de gezondheidzorg gezonder en duurzamer, oftewel ToekomstProef, maken.” Deze missie heeft een aantal partijen uitgesproken tijdens een duurzaam ontbijt op 13 september jl. bij het Van Gelder Groente en Fruit Experience Center. Bedoeling is dat zoveel mogelijk partijen die actief zijn in de zorgsector, zich aansluiten om de stappen in gezonde voeding en duurzaamheid binnen de zorg te versnellen.

 

De zorg moet een voorbeeldfunctie hebben, zei Karin van IJsselmuide van Nevi bij de toelichting op de plannen van de gezamenlijke coalitie van bedrijven. Om te kunnen laten zien welke stappen er worden gezet en welke voortgang er wordt geboekt op het gebied van duurzaamheid en het aanbieden van gezond eten en drinken, is ook een meetinstrument ontwikkeld. Ook die werd dinsdag gepresenteerd. Het meetinstrument bestaat uit verschillende criteria die samen te brengen zijn tot een vijftal thema’s op basis waarvan de voortgang en ontwikkeling in verduurzaming van voeding kan worden vastgesteld. Die vijf thema’s zijn Inkoop, Productie en Reststromen, Bedrijfsvoering, Assortimentskeuze en Organisatie, Medewerkers en Cliënten & Patiënten. Per thema is in onderliggende criteria dit model verder uitgewerkt. Hiermee is een praktisch meetinstrument ontwikkeld waarmee nulmetingen zijn vast te stellen of waarmee gemonitord kan worden welke voortgang wordt geboekt of welke verbeterplannen moeten worden ingezet.

 

van gelder 4.jpg
van gelder 2.jpg
van gelder 5.jpg

Niet afzonderlijk

Het verbeteren en verder verduurzamen van eten en drinken in de zorg is niet iets wat partijen afzonderlijk kunnen, luidde de centrale boodschap tijdens de bijeenkomst ToekomstProef. Dit werd ook uitgesproken door leden van het kernteam aan reeds aangesloten deelnemende bedrijven en organisaties. Initiatiefnemers van de campagne, zoals Rudi Crabbé van Stichting Eten+Welzijn, Suzanne van Haren van MVO Nederland en Anneke Oldhoff, senior beleidsmedewerker Programma Duurzame Zorg van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, deden een oproep aan alle partijen binnen de zorgsector om de plannen te omarmen en hun bijdrage te leveren aan het verbeteren en verduurzamen van voeding in de zorg. Zij benadrukten dat die verbeteringen op alle terreinen kunnen plaatsvinden: of het nu gaat om een eiwittransitie van dierlijk naar plantaardig, om de inzet van vergeten groente, het verlagen van de footprint , of preventieve adviezen; alle inbreng van de ketenpartijen is welkom.

 

Toegevoegde waarde

Preventie is ook wat Anneke Oldhoff van VWS en Nicole Poldervaart, teammanager van zorgverzekeraar Menzis en voorzitter bestuur van Nevi Zorg, een belangrijk aspect vinden binnen de (thuis)zorg. Niet alleen omdat dit is afgesproken binnen het Preventieakkoord uit 2018, maar ook vanuit het belang om de zorgkosten op termijn betaalbaar te houden. Gezonde voeding draagt echter ook bij aan een langere gezonde levensverwachting, zeker als het persoonsgerichte voeding is. Oldhoff: “Het initiatief zoals dat nu door dit programma wordt ingevuld, biedt voor VWS wat dat betreft op alle fronten toegevoegde waarde.”

Achter het initiatief om voeding gezonder en duurzamer te maken, hebben zich inmiddels ziekenhuizen, zorggroepen, A-merkleveranciers, groothandels, cateraars, groente- en fruitondernemers en andere belanghebbenden in de zorg aangesloten. Maar de initiatiefnemers vinden dat alle schakels in de ketens zich moeten aansluiten. Onder het mom ‘als de zorg overschakelt, dan volgen de andere sectoren vanzelf’ willen zij duidelijk de voortrekkersrol op zich nemen. Ook omdat zij vinden dat de zorg dat moet doen vanuit hun verantwoordelijkheid.

Voorkant handleiding.png

Meer weten of deelnemen? 

Wil je meegaan in de beweging en je initiatieven en ideeën inbrengen? Heb je vragen of wil je deelnemen aan de CoP?

Meld je aan via onderstaande link en we houden je op de hoogte!

bottom of page