top of page
Leon Wever, Programma directeur
"Duurzame Zorg" - Ministerie VWS
PLF27165-LR.jpg
132 organisaties ondertekenen
de Green Deal
Eten en Welzijn 1.jpg
Greendeal.png

Green Deal “Verduurzaming voedings-en voedselbeleid”

Binnen de Green Deal werken we aan 10 thema’s waaraan elke zorgorganisatie kan bijdragen:

Binnen het programma verbinden wij ook zorgbestuurders, directieleden en eindverantwoordelijken. Hiervoor worden  “Duurzame Zorgdiners” georganiseerd. Bij deze bijeenkomsten gaan zorgbestuurders een toekomstgesprek aan met patiënten, cliënten en ouderen, ondersteund door experts uit de zorg-voeding-en agriwereld.

 

Onderdeel van het programma is een regio benchmarkt. Hiervoor worden de relevante gegevens in het zorgdomein op het thema “voeding” voor de desbetreffende regio in kaart gebracht zoals logistiek, duurzaamheid, gezondheid en welzijn. Doel van de bijeenkomsten is kennis te delen en richting te bepalen.

 

Als vervolg op deze sessies vormen we binnen de Green Deal Lerende Netwerken om met een aantal thema’s ook echt aan de slag te gaan.

 

Het benchmarkten worden daarnaast vaak door deelnemende organisaties ingezet voor het opstellen van jaarplannen of het initiëren van of strategische veranderingen/samenwerkingen.

 

Jaarlijks worden deze regionale duurzaamheid-tafels herhaald. Door de benchmark frequent te

herhalen, worden trends en ontwikkelingen ook inzichtelijk gemaakt.

 

Ideeën of vragen? Neem contact op via duurzamezorg@etenwelzijn.nl

bottom of page