top of page

“Tell me and I forget,
teach me and I remember,
involve me and I learn”

Lerend Netwerk = Samen ACTIEF Leren

 

Professionals zoeken elkaar op, willen leren van elkaar en willen werken met elkaar. Door middel van fysieke bijeenkomsten aangevuld met een digitale omgeving, worden ideeën en ervaringen uitgewisseld, maar ook actief opgezocht en onderzocht. Je komt in contact met de praktijk en gaat het gesprek aan met cliënten, patiënten en experts. Een ‘Lerend netwerk’ is dus een groep van mensen, die samen kennis delen en creëren. Zelforganisatie is een centraal principe. Dankzij deze actieve manier van leren blijft kennis goed hangen én leer je vaardigheden die essentieel zijn bij de invulling van je rol binnen je eigen organisatie. 

Doelgroep: Afhankelijk van het thema wordt een breed netwerk opgezet van managers, leidinggevenden, diëtisten, logopedisten, voedingstechnologen, chefs, specialisten. Bij elk thema wordt gekeken of dit een specifieke benadering vraagt binnen cure, care, wmo of jeugdzorg.

 

Lerende Netwerken 2019/2020

 

Integraal proces en kosten ‘eten en drinken’ ziekenhuizen

Doel: De integrale kostprijs van eten en drinken voor uw patiënt transparant maken.

 Met inbreng van externe worden de processen in kaart gebracht en in 5 bijeenkomsten hebt u uw integrale kosten helder. Gebenchmarkt met uw collega’s uit het lerende netwerk in de ziekenhuis sector.
 

Deelnemers: ziekenhuis- managers, leidinggevenden

 

Integraal proces en kosten ‘eten en drinken’ langdurige zorg

Doel: De integrale kostprijs van eten en drinken voor uw cliënt transparant maken.

De langdurige zorg wordt eten en drinken steeds gedifferentieerder aangeboden in en buiten het huis (Tafeltje dekje, open eettafels). Samen met uw collega’s maakt u de kostprijs transparant met hulp van externe expertise. Na de 5 bijeenkomsten kunt u zich verantwoorden in uw organisatie over de kosten van eten en drinken. Deze is gebenchmarkt met collega’s uit de langdurige zorg.
 

Deelnemers: Langdurige zorg managers, leidinggevenden

Verbinding zorg en facilitair in relatie tot eten en welzijn

Doel: Het integreren van de visie van de organisatie op het gebied van eten en welzijn in de integrale teams

Functiedifferentiatie, integrale teams, zelforganisatie het zijn werkwijze waar medewerker zorg en facilitair mee worden geconfronteerd. Wel wordt verwacht dat de cliënt eenduidig bejegend wordt en de dienstverlening in relatie tot eten en welzijn uniform is.

Met deskundige inbreng gaat u met uw collega’s aan de slag om binnen het lerend netwerk hier kaders voor te scheppen, waar u en uw organisatie mee vooruit kan.


Deelnemers: Ziekenhuis en Langdurige zorg managers, leidinggevenden

 

Arbeidsproblematiek

Doel: Hoe behouden we of krijgen we de juiste medewerkers met de juiste competenties in onze organisatie.

In de steeds krapper wordende en turbulente arbeidsmarkt zoeken we naar oplossingen om ruimte in teams en op de werkvloer te krijgen en last but not least zoveel mogelijk vaste gezichten bij onze bewoners/patiënten. Welke kans ligt er door het voedselbeleid naar patiënten/cliënten en medewerkers te benutten zodat uw organisatie als interessant en verantwoord werkgever in de markt bekend staat en ruimte te creëren op de afdeling.


Deelnemers: Ziekenhuis en Langdurige zorg managers, leidinggevenden

 

 

Lerende Netwerken "Pact voor de Ouderenzorg"

 

Voor wie:

Deze Lerende netwerken vormen een onderdeel van het pact voor de ouderenzorg en zijn geïnitieerd door ministerie van VWS. Per thema is er slechts ruimte voor 3 verpleegzorgorganisaties. De deelnemende organisaties gaan  daadwerkelijk met het gekozen thema aan de slag gaan en hebben hierover al  besluitvorming afgerond.  De deelnemers zijn bereid de uitkomsten en ervaringen te delen met de sector. Een vertegenwoordiger van het bestuur/directie is bereid om tijdens de startsessie de doelstellingen mede te formuleren en de resultaten aan het eind in ontvangst te nemen. Deelnemers zijn in staat om voldoende tijd te steken gedurende het gehele traject (september 2019 – mei 2020).

 

Thema's:

Smakelijk eten voor complexe doelgroep

Verpleeghuis met hart voor de wijk

Maaltijdorganisatie binnen woongroepen

Voor een uitgebreide beschrijving van deze Lerende Netwerken klik hier.

Meedoen? Mail naar duurzamezorg@etenwelzijn.nl 

 

Eten+Welzijn-logo-2019.png
logo VWS transparant.png
DSC_0005.JPG
restaurant.jpg
IMG_3677.JPG

"Verrassend te horen wat er gebeurt in verschillende instellingen"

"Enthousiaste groep mensen waarmee een band is opgebouwd die bruikbaar is voor de toekomst"

"Het delen van ervaringen is verrijkend. Je brengt iets en haalt ook iets op, zoals bijvoorbeeld het werken met een participatietafel"

Bekijk hieronder wat bestuurders vinden van de deelname van hun organisatie:

Patricia Bender

Bestuurder Raffy-Leystroom

Kees Veling
directeur Treant Zorggroep

DSC_0002.JPG
bottom of page