top of page

Open kennisevent  

Kwaliteitsindicator "Aandacht voor Eten en Drinken"

Onlangs is aan de lijst met verplichte indicatoren binnen het kwaliteitskader VVT, de indicator ‘Aandacht voor eten en drinken’ toegevoegd. Actiz wil haar leden hierbij ondersteunen. Vanuit haar doelstelling is Eten+Welzijn gevraagd hierbij te ondersteunen. Daarom organiseren we per regio op vrijdag 29 november, vrijdag 6 december en vrijdag 13 december a.s. een open kennisevent met als thema:

 

Hoe geef ik inhoud aan de verplichte kwaliteitsindicator verpleeghuiszorg voor 2019

"Aandacht voor Eten en Drinken”

 

Hierbij wordt een MenUkaart gelanceerd waarbinnen Stichting Eten+Welzijn, Patiënt & Voeding en RIVM samenwerken. De MenUkaart is een stappenplan naar het voedingsbeleid van morgen om bewoners zo gezond mogelijk te maken en te houden met tegelijkertijd oog voor duurzaamheid.

De menukaart maakt het bestuurders (managers) én cliënten/patiëntenraden gemakkelijker om vast te stellen op welke manier zij in hun instellingen aan de slag willen. De MenUkaart maakt hierbij gebruik van de visie en de feiten zoals geformuleerd door het RIVM (‘Wat ligt er op ons bord’). De onderliggende perspectieven ‘Gezondheid’, ‘Duurzaamheid’,  ‘Welzijn’ en ‘Patient empowerment’ maken gebruik van de richtlijnen van Voedingscentrum, European Patient’s Forum en IPH.

Tijdens de Kick-off krijgen cliëntenraden, voedingsverantwoordelijken, diëtisten en kwaliteitsmanagers uitleg over hoe deze menukaart werkt en hoe deze kan ingezet worden om binnen de eigen organisatie een passend voedingsbeleid kan worden opgezet. Hierbij wordt vooral ingegaan op de richtlijnen:

 • Wat wordt van zorgorganisatie verwacht binnen de WLZ?

 • Hoe zijn deze tot stand gekomen?

 • Zijn deze richtlijnen ook voor mijn doelgroep relevant en haalbaar?

 • Welke invloed heeft de cliënt hierin en hoe organiseer ik dit?

 • Hoe implementeer ik?

 • Wat zijn sleutels tot succes?

Programma

09:30 uur

10:00 uur

 

 

 

 

11:00 uur 

 

 

 

 

12:15 uur 

13:00 uur

 

 

 

 

14:15 uur

 

 

 

15:00 uur

Inloop

Plenaire sessie:

“Waarom aandacht voor Eten en Drinken”  

 •  Actiz, Ministerie VWS, koepelorganisaties en bestuurder Beweging 3.0

MenUkaart en visie op de toekomst

 • RIVM en St. Eten+Welzijn

Werksessie 1 - keuze uit 4 werksessies:

 • Gezonde en Duurzame Voeding (Voedingscentrum)

 • Welzijn (IPH)

 • Patient/Client Empowerment (Patiënt en Voeding)

 • Samenwerking team en cliënt in de praktijk

Lunch

Werksessie 2 - keuze uit 4 werksessies:

 • Gezonde en Duurzame Voeding (Voedingscentrum)

 • Welzijn (IPH)

 • Patient/Client Empowerment (Patiënt en Voeding)

 • Samenwerking team en cliënt in de praktijk

Plenaire sessie:

 • Terugkoppeling werksessies

 • Hoe nu verder

 • Commitment en officiële start

Afsluiting

Data en locaties

 

Regio Midden - VOLGEBOEKT!

Datum:  vrijdag 29 november 2019

Tijd:        10:00 tot 15:00 uur

Locatie: Beweging 3.0 Woonzorglocatie De Pol, Vetkamp 85 te Nijkerk 

Kosten:  geen

Regio Zuid - VOLGEBOEKT!

Datum:  vrijdag 6 december 2019 

Tijd:        10:00 tot 15:00 uur

Locatie: BrabantZorg, Kruisherenkapel, Lieve Vrouwenplein 44 te Uden 

Kosten:  geen

Regio Noord - VOLGEBOEKT!

Datum:  vrijdag 13 december 2019

Tijd:        10:00 tot 15:00 uur

Locatie: Zorggroep Tangenborgh, locatie De Bleerinck, Spehornerbrink 1 te Emmen 

Kosten:  geen

o-que-sao-os-superalimentos.jpg
amandelen of snoep.jpg
bottom of page