top of page

Team based learning: actief samenwerkend leren 

In samenwerking met zorgorganisaties Woonzorg Flevoland, De Wever en Zorggroep Oude en Nieuwe Land implementeert Eten+Welzijn een nieuwe opleidingsmodule.  Vanuit realistische praktijksituaties leren hoe je op verschillende manieren met bepaalde situaties om kunt gaan. Wat doe je bijvoorbeeld als mevrouw Jansen niet goed eet? Welke vragen stel je aan wie en wat doe je met je team? Welke kennis heb je nodig om bepaalde besluiten te kunnen nemen? Stapsgewijs neemt de module je mee zodat je interactief leert en de opgedane kennis kunt toepassen in de échte praktijk.

Kies je thema: 

Op initiatief van Zorginstituut Nederland onderzoekt St. Eten+Welzijn de kansen van het Groei Lemniscaat als leermiddel. Het implementatieonderzoek wordt uitgevoerd door het Louis Bolk Instituut. 

bottom of page